Mobilselskaber | Teleselskaber

Som udgangspunkt foregår det hele automatisk, når du skifter fra en teleudbyder til en anden. Hvis du selv skal foretage dig noget som helst i forbindelse med udskiftning af teleselskaber så skal det klart fremgå af aftalen med dit nye teleselskab.

Når du har bestilt dit nye teleabonnement og samtidig givet tilsagn om, at dit nye teleselskab skal opsige dit abonnement hos dit gamle teleselskab, så sender dit nye teleselskab en såkaldt underretning til dit gamle teleselskab.

Forbrugerombudsmanden har bekendtgjort at en overflytning skal ske hurtigst muligt og i alle tilfælde være tilendebragt inden for højst 30 dage.

Såvel dit nye som dit gamle teleselskab skal skriftligt bekræftige over for dig, at flytningen er undervejs samt, hvornår det gamle abonnement ophører, og det nye abonnement ikrafttræder.

Det er de to teleselskabers ansvar at sikre, at du ikke på noget tidspunkt kommer til at hænge på både dit gamle abonnement og dit nye abonnement på samme tid. Samtidig har forbrugerombudsmanden gjort det klart, at teleselskaberne skal sikre, at overflytningen sker “uden væsentlig ulempe for forbrugeren.”

Hvis du har valgt at skifte til en teleudbyder, eller mobilselskab der ikke automatisk tager sig af overflytningen af dit mobilabonnement fra dit gamle teleselskab, så må du selv i gang med at opsige dit hidtidige mobilabonnement. I så tilfælde kan det være, at du ikke kan beholde dit gamle telefonnummer.

For at opsige dit abonnement hos dit gamle teleselskab skal du sende dem dit navn, din adresse, dit telefonnummer og dit abonnementsnummer. Desuden er det vigtigt at slå fast fra hvilken dato, du opsiger dit abonnement – og evt. forklare dem, at du så vidt muligt ønsker at overføre dit telefonnummer til det nye mobilselskab.

Telemarkedet har udarbejdet en formular til manuel overflytning af teleabonnement, som du finder her:

Formular til overflytning af mobilabonnement samt taletidspakke

Telemarkedet kan dog kun anbefale, at du vælger at lade teleselskaberne selv stå for overflytningen, da det sparer dig for en del arbejde og minimerer risikoen for utilsigtede hændelser hos de forskellige mobilselskaber

One thought on “Mobilselskaber | Teleselskaber

  1. Pingback: Mobile Subscription Services – Never Be Fooled! | cloudycook42

Der er lukket for kommentarer.